• دوربین سققی (دام) داهوا
  • 1 مگاپیکسل
  • 30 متر دید در شب