دوربین چراغ قرمز در سر چهارراه ‌ها و تقاطع‌ های شلوغ نصب می‌شود تا در صورت تخطی راننده از قوانین راهنمایی و رانندگی از پلاک خودرو عکس بگیرد. آیا روش کار این دوربین ‌ها را می‌دانید؟ در این مقاله بررسی می‌کنیم این دوربین‌ها چگونه کار می‌کنند.

دوربین چراغ قرمز

آشنایی با دوربین چراغ قرمز

دوربین چراغ قرمز در مناطق پرخطر مثل تقاطع‌ ها نصب می‌شود. به محض اینکه در حالت چراغ قرمز راننده از خط کشی های عابر پیاده عبور ‌کند، به کمک حسگرهایی که بر روی زمین قرار دارند، این مورد تشخیص داده می شود. با تشخیص وقوع خطا، دوربین فعال شده و از خودرو عکس می گیرد. به طور کلی در حالتی که چراغ قرمز است، عبور از خط سفید سیستم را فعال می‌سازد و دوربین شروع به عکسبرداری می نماید. دوربین های جدید مجهز به فناوری رادار داخلی، سرعت و نور قرمز هستند.

روش کار حسگرهای دوربین چراغ قرمز

وقتی ماشین هنگام چراغ قرمز از روی خط سفید عبور می کند، سیستم پیزو انرژی جنبشی ناشی از حرکت لاستیک را به نیروی الکتریکی تبدیل می کند و این برق سیستم را فعال می کند. در سیستم حلقه های القایی، حلقه ها از سیم برق تشکیل شده، با رد شدن ماشین از خط سفید این حلقه ها دارای میدان مغناطیسی شده و به کمک آن عبور خودرو به سیستم اعلام می شود. در دوربین های چراغ قرمزی که از فناوری رادار استفاده می کنند، دوربین سیگنال راداری به خودرو می‌فرستد و سپس سیگنال هایی که از خودرو منعکس می شود را دریافت می کند.

دوربین چراغ قرمز چطور کار می کند؟

نحوه عکس گرفتن از خودروهای متخلف

دوربین چراغ قرمز انواع مختلفی دارد. برخی از آنها موقع عکس گرفتن فلاش می زنند، به این مدل گاتسومتر می گویند. مدل Trevulo-D یا دوربین های سرعت از فلاش مادون قرمز استفاده می‌کنند و بر خلاف گاتسومتر واضح فلاش نمی زنند. در اکثر چراغ قرمزها از این دوربین استفاده می شود. بعد از اینکه دوربین از خودرو عکس بگیرد، راهنمایی و رانندگی پیغامی مبنی بر بروز تخلف به راننده ارسال می‌کند. دوربین های پیشرفته تر علاوه بر تشخیص عبور از خط قرمز و عکس گرفتن، سرعت غیر مجاز را نیز ثبت می‌کنند. دوربین های راهنمایی رانندگی توانایی عکس برداری از خودروها تا سرعت ۲۵۰ کیلومتر در ساعت را دارند. همچنین از فاصله ۲۵ تا ۷۵ کیلومتری سوژه می توانند آن را رصد کنند.

جمع‌بندی نهایی

دوربین چراغ قرمز از سه بخش محرک های سنسور، دوربین و رایانه تشکیل شده است. به محض عبور خودرو غیر مجاز در زمان چراغ قرمز، سنسورها آن را تشخیص داده و به رایانه اطلاع می‌دهند. رایانه به دوربین دستور تصویربرداری می دهد. در چراغ قرمزها دو دوربین قرار دارد. اولی از زمان عبور خودرو از روی خط عکس می گیرد و دومی از پشت اتومبیل و پلاک آن تصویر برداری می کند. در رایانه زمان تخلف و سرعت خودرو خاطی ثبت می شود. اگر چندین خودرو همزمان تخلف کنند، پلاک همه آنها توسط دوربین ثبت می‌شود. سنسورهای به کار رفته در زیر آسفالت ها هنگام چراغ قرمز فعال هستند و حتی اگر خودرویی روی خط عابر توقف کند آن را تشخیص داده و تخلف توقف روی خط را برای راننده ارسال می کنند.